You are currently at: lj.hkej.com
Skip This Ads

博客葉葦:【 生活MANNER 】 選擇困難者如何在2秒內揀飛機餐

葉葦 | 2018-04-16

Image description

廿一世紀的人類生活緊張,工作疲累,很容易患上選擇困難症。明明計劃放個長假期放鬆吓,未飛到目的地之前空姐便要你在兩秒內選擇好食咩餐,萬一揀錯,成個旅程便以一盤劣食起飛。響呢個關鍵性時刻,應該怎樣做決定?

而家航空公司服務相當完善,很多都能夠預先在網上提供當日餐牌,唔啱食的話亦可以提出特別要求,唔要豬唔要牛唔要雞甚或全素皆可,不過對於現實的選擇困難者而言,俾佢兩秒抑或兩日做決定查實分別不大,時間愈長反而造成愈大困擾,過後的創傷後遺影響愈為嚴重。

Image description

其實,只要跟隨以下的簡單原則,便可以輕鬆在兩秒內選擇出正確的飛機餐,以免出現被空姐或者隔離位黑面的尷尬場面。

Image description

一,按航空公司所屬地區選擇
好COMMON SENSE的選擇方法,坐國航揀中餐,坐港航揀香港菜,坐新航泰航揀番東南亞美食,坐馬航點揀都食唔落,坐英航法航漢莎或北美航空公司才揀西餐,日航或ANA唔使揀點都好食。

Image description

二,按起飛地點選擇
大型航空公司都會在主要城巿設立膳食中心,小型航空公司則會使用當地的膳食供應商,所以無論如何必然揀番起飛地點的當地餐單最穩陣。很多航空公司甚至定期與當地人氣餐廳或知名大廚合作為商務艙旅客供應撚手菜式,這在餐單上都會以重點介紹,以後一見到這個標記就知道點做。

Image description

三,西餐高危,首選意粉
西方航空公司的服務本來就遠遜於亞洲航空公司,膳食水平同樣良莠不齊。遇到坐西方航空公司全西餐餐牌的情況,食物質素與胃口不對兩項因素加起來,令你揀對餐牌的成功率更低。這時候我會首選易於烹調和保存的各類PASTA,畢竟意大利人和中國人口味最為接近。

Image description

四,用剔除法避開可疑菜式
在完全沒有信心作出正確選擇的危急關頭,我會採用剔除法,在兩秒內避開難於烹調的肉類和菜式,例如選豬肉穩陣過牛肉,選雞肉安全過豬肉,而魚又會好食過雞,但有時牛又會好食番過魚。要過渡這難關往往須依賴平日的鍛練和當下的直覺,少見的菜式和可疑的烹調方法很易令你中伏。

五,最後一椒必殺技
純粹經驗之談。鄙人認為醬汁對於一道飛機餐的成敗具有決定性的影響,所以吃中餐我傾向選燒汁,吃西餐則傾向選白汁,黑椒汁在大多數情況下都OKAY,而咸味醬汁又較甜酸味醬汁安全。當然口味因人而異。在最後關頭,還可以問空姐攞桂林辣椒醬或者TABASCO。正所謂,一椒到肚,放開懷抱,好又一餐,唔好又一餐。

 

作者FACEBOOK專頁:
https://www.facebook.com/reedleaf